Lesní skřítci

Placatý kámen - dětské oddíly a dětské tábory

Náš oddíl se jmenuje “Lesní skřítci” a funguje pod záštitou ČTU Placatý kámen Havířov. Hlavní náplní oddílu je turistika, zábava v kruhu přátel a poznávání všeho okolo nás.

Oddíl Lesních skřítků je parta menších, větších a dospělých dětí z různých koutů Moravskoslezského kraje jezdící přibližně jednou za měsíc do přírody. Sami se označujeme jako spolek přátel přírody, neboť se většina naších akcí nese v duchu turistiky, zábavy a poznávání přírody. Většina našich členů žije ve “znevýhodněném prostředí” – tj. v náhradních rodinách.

Náplní našich akcí jsou pohybové a stolní hry, navštěvujeme různé kouty Beskyd a Vsetínských Vrchů, vymýšlíme soutěže, zpíváme si, podílíme se na organizaci a chodu programů, snažíme se být samostatní – prostě si maximálně možně zpříjemňujeme tento společný čas.

Občas jezdíváme na vodu, či zabloudíme do jiných krajů za nejrůznějšími atrakcemi a zajímavostmi. Za dobu 4 let fungování našeho oddílu se vytvořila kamarádská parta, otevřena novým členům, kterým se naše činnost líbí.

Jsme rádi, že tuto činnost naši rodičové, pěstouni a sponzoři podporují. Tímto můžeme poznat nové přátele, vyrazit mimo civilizaci, načerpat nové zkušenosti a rozšířit si pohledy na Život.

Společně se snažíme poznat přírodu, jak bychom ji mohli chránit a proč má smysl tuto činnost uskutečňovat. Dále si povídáme o potřebě poznat sami sebe, jak můžeme ovlivnit dnešní svět okolo nás, proč a jak je důležité mít úctu k sobě samému a druhým lidem, že je lepší kamarádit, než soupeřit atd.